Czy opłacalny jest druk w bardzo niskich nakładach?

Tak, jest to jedna z wielu zalet druku cyfrowego. Technologia laserowa, pozwala na druk prac w dowolnie niskich nakładach (nawet do 10 sztuk), przy zachowaniu cen, które dla innych technologii w niskim nakładzie są zwyczajnie nieosiągalne. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy wydruk wiąże się z bardziej skomplikowanym ustawieniem maszyn, czy też przygotowanie stanowiska pracy dla introligatora pod konkretną pracę, co jest czasochłonne i niezależne od wielkości nakładu danej pracy. Z tego powodu często przy małych ilościach, rzędu nawet kilku sztuk, przeważającym kosztem całej pracy jest stały koszt związany z introligatornią, który mocno zawyża jednostkową cenę. W takich sytuacjach warto rozważyć druk trochę większego nakładu gdzie, cena jednostkowa jest znacznie korzystniejsza.